Всяка беда, която ви сполети, може да бъде здраво стъпало

1 557

Едно магаре паднало в един кладенец, който фермерът бил забравил да покрие. Животното ревяло жално часове наред, докато фермерът се чудел какво да предприеме. Накрая той решил, че магарето е старо, а кладенецът и без това трябвало да се закрие, така че нямало смисъл да се хабят сили за спасителна операция.

Той помолил своите съседи да му помогнат. Всеки взел по една лопата и започнал да гребе тор и да я хвърля в кладенеца. Магарето разбрало какво му готвят и отначало заревало още по-силно. Но после, за учудване на всички, то млъкнало.

След като хвърлили по още няколко лопати, фермерът решил да провери какво става на дъното на кладенеца. Той бил изумен, когато разбрал, че след всяка хвърлена лопата с мръсотия върху него магарето се отърсвало и стъпвало върху нея. Така съвсем скоро, за всеобщ потрес, животното се показало на ръба на кладенеца и в тръс се отдалечило.

Животът ще се опитва да ви закопае с всякакви мръсотии. Начинът да се измъкнете от кладенеца, е да се отърсвате и да правите крачка нагоре.

 “Скритият дар” – Джериес Авад

Източник: https://dama.bg

Други интересни статии, които подбрахме специално за Вас:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Close