Eто такъв мъж искат жените

Медиите ни засипват с еталони за красота и още от най-ранната детска възраст оформят представите ни за красивото.…