fbpx

Тайната на привличането

Хората, които споделят общи идеи и занимания, имат възможност да създадат по-интимни връзки. Хората са привлечени от хора, които споделят собствените им интереси, защото по този начин избягват когнитивния дисонанс. Дисонанс възниква, когато хората трябва да поддържат едновременно противоположни идеи или възгледи. Истинските или въображаемите разлики пораждат тревожност у хората.

Хората със сходни идеи взаимно се поддържат един друг, което повишава вероятността за възникване на взаимно привличане. По-висока е вероятността двама човека, които мислят по сходен начин, да се срещнат отново. Взаимната поддръжка на хората води до повишаване на самочувствието им, което води до усещане за хармония и щастие.

Хората, които споделят общи възгледи и идеи за живота, рядко изпитват когнитивен дисонанс и се чувстват сигурни в сходствата, които споделят един с друг. Тези хора по-рядко изпитват конфликти, тъй като възприемат света по сходен начин. Сходството създава усещане, че сме разбрани. Когато хората се срещнат за първи път, усещането за сходство повишава взаимното привличане.

Други интересни статии, които подбрахме специално за Вас:
Коментари
Зареждане...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Close